Fem gode grunner til å bruke en personlig trener

Fem gode grunner til å bruke en personlig trener

Det er mange gode grunner til at man bør benytte seg av en personlig trener, og her har vi valgt ut fem av de viktigste årsakene.

1. Motiverende

Det å ha en personlig trener er gjerne mer motiverende enn å skulle trene på egenhånd. For det første vil treneren være der og fortelle deg hvordan du skal utføre de forskjellige øvelsene, og ikke minst hjelpe deg i gang med de forskjellige treningsapparatene som er tilgjengelige i det treningssenteret du eventuelt har valgt å trene i.

Videre vil den personlige treneren kunne muntre deg opp hvis ting skulle føles litt tungt en dag, og komme med små tips og råd underveis. Dessuten vil en personlig trener holde oversikt over fremgangen din, og bidra til at du får best mulig fremgang underveis i treningen.

2. Tren riktig

I motsetning til hva mange tror, er det ikke bare å kjøpe seg et medlemskap hos et treningssenter for så bare å sette i gang på egenhånd. Med en personlig trener vil du få informasjon om hvordan de forskjellige treningsapparatene skal brukes riktig, og hvordan du selv vil kunne dra best mulig nytte av de forskjellige treningsmetodene som tilbys.

Å trene riktig er svært viktig for å få mest mulig utbytte av treningen. En personlig trener vil kunne vurdere hvilke behov nettopp du har og tilrettelegge et treningsopplegg tilpasset dette. Dette er noe den personlige treneren er spesielt utdannet til og har erfaring med, og noe som kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd. Spesielt hvis man er uerfaren og ikke riktig vet hvordan man skal komme i gang.

3. Unngå skader og overbelastning

En av fallgruvene ved å trene på egenhånd er ofte at hvis man ikke vet hvordan de forskjellige treningsapparatene skal brukes, eller man ikke vet hvordan man trener seg selv, er det fort gjort å pådra seg treningskader eller overbelaste kroppen. En personlig trener kan hjelpe deg med å unngå dette, da den personlige treneren både har utdannelse og kunnskaper om hvilken trening som er mest hensiktsmessig ut fra anatomi og hvilket nivå man befinner seg på rent kondisjonsmessig.

Det er lite hensiktsmessig å gyve løs på treningsapparater eller et treningsopplegg hvis kroppen ikke er klar for det. Dette vil den personlige treneren kunne vurdere for deg, og hjelpe deg med å unngå at du pådrar deg unødvendige skader eller overbelastninger.

4. Tren regelmessig

Har man inngått en avtale med en personlig trener vil dette i tillegg til å hjelpe deg i gang og å trene riktig også bidra til at du kommer deg ut og trene regelmessig. De fleste inngår avtaler med sin personlige trener om faste treningstidspunkt, og man får det lille ekstra «presset» på seg for å dra og trene. Selv om man kanskje ikke er hverken motivert eller i humør til å trene en dag, er det lettere å komme seg av gårde så lenge man vet det står en personlig trener og forventer du kommer til avtalt tid.

5. Oppnå målene dine

Når man bestemmer seg for å begynne å trene er det gjerne fordi man ønsker å oppnå noe. Enten det er å komme i bedre form, gå ned i vekt, eller rehabilitere en eller annen form for skade.

Dette er noe en personlig trener kan hjelpe deg med, alt ettersom hvilke mål du har satt deg. Den personlige treneren har både kunnskap og erfaring til å fortelle hvordan du på best mulig måte skal kunne oppnå målene du har satt deg, og legge opp et treningsopplegg slik at du faktisk får til det du har ønske om.

Dessuten vil den personlige treneren oppmuntre deg og komme med gode råd og tips underveis i treningsforløpet, slik at det blir morsommere og føles lettere å trene enn det ville vært på egenhånd.